నెలలో వయస్సును ఎలా లెక్కించాలి

ఒక జంట ఉన్నాయి సంవత్సరంలో వయస్సును లెక్కించే మార్గాలు , కానీ మీరు నెలలో వయస్సులను లెక్కించాల్సిన అవసరం ఉంటే, పరిస్థితి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. సాధారణ నెలలోని రోజుల సంఖ్య 4 సంఖ్యలలో ఏదైనా కావచ్చు: 28, 29, 30 లేదా 31.

రెండు తేదీల మధ్య రోజులను లెక్కించి, నిర్దిష్ట సంఖ్యతో భాగిస్తే, మనకు నెలల సంఖ్య వస్తుంది. అయితే, 4 వైవిధ్యాల కారణంగా ఇది చాలా ఖచ్చితమైనది కాదు.

నెలలో వయస్సును లెక్కించడానికి ఒక మార్గం DATEDIF ఫంక్షన్ , ఇది రెండు తేదీల మధ్య రోజులు, నెలలు లేదా సంవత్సరాల సంఖ్యను గణిస్తుంది.దయచేసి నెలలో వయస్సులను లెక్కించడానికి క్రింది సూత్రాన్ని కాపీ చేయండి.

=DATEDIF(A2, B2, 'M')

ఇక్కడ A2 ప్రారంభ తేదీ మరియు B2 ముగింపు తేదీ. 'M' అనేది గణన రకం. విభిన్న గణన రకాల కోసం దయచేసి దిగువ పట్టికను చూడండి.

'Y' సంవత్సరాల సంఖ్య
'M' నెలల సంఖ్య
'డి' రోజుల సంఖ్య
'MD' సంవత్సరాలు మరియు నెలలను విస్మరించినప్పుడు తేడా
'యం' సంవత్సరాలు మరియు రోజులను విస్మరించినప్పుడు తేడా
'YD' సంవత్సరాన్ని విస్మరించినప్పుడు తేడా

దయచేసి ఇది రెండు తేదీల మధ్య పూర్తి నెలల సంఖ్యను లెక్కించడం అని గమనించండి. ఉదాహరణకు, DATEDIF ఫంక్షన్‌ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మే 20, 2011 నుండి ఏప్రిల్ 1, 2012 వరకు 10 నెలలు, వాటి మధ్య ఉన్న అసలు రోజులు కూడా 11 రోజులు ఎక్కువ.